Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi konferencyjnej – nr 3/2019