Nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji wydarzeń w Biurze Agencji Badań Medycznych

p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych

ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji wydarzeń w Biurze Agencji Badań Medycznych

Nr 11/ABM/2019

Agencja Badań Medycznych

siedziba:

Stanisława Moniuszki 1 A,

00-014 Warszawa

 

Wymiar etatu: 1/2

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • wspieranie lub koordynacja działań w zakresie planowania oraz organizacji wydarzeń;
 • współtworzenie scenariuszy wydarzeń;
 • odpowiedzialność za realizowanie zadania w ramach projektu/ odpowiedzialność za projekt;
 • nadzór i koordynacja prawidłowego przebiegu wydarzenia;
 • budowanie wizerunku Agencji;
 • praca na rzecz projektów wewnętrznych Agencji;
 • współpraca z podwykonawcami i firmami zewnętrznymi;
 • przygotowanie propozycji wydarzeń oraz działań marketingowych.
 • WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki politologia/ dziennikarstwo/ marketing/ PR/ zarządzanie);
 • doświadczenie w organizacji eventów, szkoleń i konferencji minimum 2 lata;
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel) oraz poruszania się w Internecie;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • dobra organizacja pracy, skrupulatność, dbałość o szczegóły;
 • umiejętność redagowania tekstów;
 • wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 • WYMAGANIA DODATKOWE

  • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu projektów konferencyjnych z zakresu ochrony zdrowia;
  • umiejętność tworzenia szczegółowych kosztorysów do projektów i ich rozliczania;
  • doświadczenie we współpracy z ekspertami i mediami z dziedziny ochrony zdrowia.

  CO OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • elastyczne godziny pracy;
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy
 • WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie https://www.abm.gov.pl, w zakładce praca,
 • własnoręcznie podpisany życiorys kandydata, który powinien zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Badań Medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny w języku polskim,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej),
 • dokument poświadczający zakres obowiązków zbliżony z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu,
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe,
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.
 • Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 03.10.2019 roku na adres: Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014  Warszawa

  z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy na stanowisko specjalista ds. organizacji wydarzeń 11/ABM/2019”

  Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: 22 270 70 69

  INNE INFORMACJE.

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Udostępnij ten post!