Nabór na stanowisko sekretarki Prezesa w Agencji Badań Medycznych

p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych

ogłasza nabór na stanowisko sekretarki Prezesa

w Agencji Badań Medycznych

Nr 12/ABM/2019

 

Agencja Badań Medycznych

Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: 1

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • koordynowanie kalendarza Prezesa Agencji Badań Medycznych, umawianie i koordynowanie spotkań według skali priorytetów,
 • prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz przychodzących do Agencji Badań Medycznych oraz segregowanie i przekazywanie korespondencji do pracowników Agencji Badań Medycznych,
 • zarządzanie hierarchią informacji napływających do sekretariatu, sortowanie i syntezowanie najbardziej istotnych danych,
 • tworzenie pozytywnego wizerunku oraz dbałość o dobre imię i prestiż Agencji Badań Medycznych,
 • obsługa poczty elektronicznej wpływającej do Agencji Badań Medycznych,
 • przyjmowanie interesantów (z zewnątrz i z wewnątrz Agencji Badań Medycznych),
 • odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów,
 • organizacja zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych Prezesa Agencji Badań Medycznych,
 • organizacja wyjazdów służbowych Prezesa Agencji Badań Medycznych;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Prezesa Agencji Badań Medycznych;
 • dbałość o porządek w biurze.
 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B 2;
 • dobra organizacja pracy, skrupulatność, dbałość o szczegóły;
 • wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność posługiwania się najważniejszymi urządzeniami biurowymi;
 • doskonała znajomość komputerowych pakietów biurowych;
 • umiejętność redagowania pism i szybkiego pisania na klawiaturze;
 • terminowość;
 • wysoka kultura osobista.
   

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • mile widziane doświadczenie w tematyce ochrony zdrowia.
 

CO OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • elastyczne godziny pracy;
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH,
 • własnoręcznie podpisany życiorys kandydata, który powinien zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Badań Medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny w języku polskim,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej),
 • dokument poświadczający zakres obowiązków zbliżony z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu,
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe,
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 16.10.2019 roku na adres:

Agencja Badań Medycznych, Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014  Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy na stanowisko sekretarki Prezesa w Agencji Badań Medycznych 12/ABM/2019”

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: 22 270 70 69

INNE INFORMACJE.

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Udostępnij ten post!