Zapytanie ofertowe – na sukcesywną dostawę materiałów biurowych