Nabór na stanowisko: specjalista ds. IT w Agencji Badań Medycznych – rozstrzygnięty

p. o. Prezesa Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. IT w Agencji Badań Medycznych

Nr 5/ABM/2019

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę informatyczną Agencji Badań Medycznych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

• Administracja, rozwijanie i utrzymanie sieci informatycznej ABM;

• Utrzymanie wysokiej dostępności i wydajności usług IT;

• Efektywne rozwiązywanie pojawiających się problemów związanych z funkcjonowaniem sieci IT;

• Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci informatycznej;

• Tworzenie i zarządzanie kopiami bezpieczeństwa i kopiami zapasowymi;

• Administrowanie stroną internetową ABM;

• Współpraca z pracownikami Biura Agencji w zakresie postępowań przetargowych na sprzęt IT;

• Współpraca z pozostałymi działami ABM w celu opracowywania najlepszych rozwiązań dla pojawiających się wymagań

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

• Minimum 2 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku

• Praktyczne doświadczenie w administracji siecią informatyczną

• Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów

• Kreatywność

• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

• Cierpliwość i dokładność w wykonywaniu obowiązków

CO OFERUJEMY:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

• Elastyczne godziny pracy;

• Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

• wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.abm.gov.pl, dostępnym poniżej,

• własnoręcznie podpisany życiorys kandydata, który powinien zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Badań Medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”,

• własnoręcznie podpisany list motywacyjny w języku polskim,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej),

• dokument poświadczający zakres obowiązków zbliżony z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu,

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 19.07.2019 roku na adres:

Agencja Badań Medycznych ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „specjalista ds. IT w Agencji Badań Medycznych - 5/ABM/2019”

INNE INFORMACJE:

• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Badań Medycznych).

• Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Udostępnij ten post!