Rada jest jednym z organów Agencji Badań Medycznych, a jej kadencja trwa 6 lat. W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra zdrowia.

Organ posiada kompetencje w zakresie opiniowania m.in. perspektywicznych kierunków działalności badawczej i zasad podziału środków finansowych. Rada opiniuje również roczny plan działania ABM, który jest  dokumentem określającym zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym.

Skład Rady Agencji (kadencja na lata 2019-2025):

 
 1. Professor Waldemar Priebe - Professor od Medicinal Chemistry; Departament of Experimental Therapeutics; Division of Cancer Medicine; The University of Texas MD Anderson Cancer Center [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 2. Professor George Wilding - Vice President and Deputy Chief Academic Officer; Clinical and Interdisciplinary Research; The University of Texas MD Anderson Cancer Center [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 3. Professor Christopher JL Murray - The Chair and Professor of Global Healh at the University of Washington; Director of the Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE)  [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 4. Dr n. med. Rafał Staszewski - Kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [Wskazany przez Organizację Pacjencką - Fundację Urszuli Jaworskiej]
 5. PhD Michael J. Pencina - Vice Dean for Data Science and Information Technology; Professor of Biostatistics and Bioinformatics; Duke University School of Medicine [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 6. Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko - Prorektor ds. Nauki; Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 7. Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński - Kierownik Zespołu; Koordynator ds. terapii pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie [Wskazany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii]
 8. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Faustyn  Krzemiński - Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 9. Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński - Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie [Wskazany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji]
 10. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz - Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [Wskazany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]
 11. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz - Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 12. Dr Aurelia Ostrowska - Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej [ Wskazana przez Ministerstwo Obrony Narodowej]
 13. Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski - Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków; Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie [Wskazany jako przedstawiciel dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia]
 14. Dr hab. n. med. Jerzy Sieńko - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie [Wskazany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]
 15. Dr hab. n. med. prof. nadzw.  Joanna Wierzbowska - Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie [Wskazana przez Ministerstwo Finansów]
 16. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek - Kierownik Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego [Wskazany przez Konfederacja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych]