Granty  

Do kluczowych zadań Agencji w zakresie finansowania projektów badawczych należy tworzenie programów strategicznych, na podstawie których finansowane będą projekty badawcze. Granty na działalność naukową w dziedzinie medycyny i  nauk o zdrowiu będą udzielane wyłącznie w trybie konkursowym.

Postępowania konkursowe ogłaszane są przez Prezesa Agencji Badań Medycznych. Projekty są oceniane pod kątem innowacyjności, wartości naukowej, wpływu na poprawę zdrowia obywateli oraz przewidywanych korzyści ekonomicznych. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie będą podlegać weryfikacji pod kątem potencjału badawczego, a jednym z kryteriów oceny będzie możliwość wdrożenia wyników badań do polskiego systemu ochrony zdrowia.

Szczegółowe kryteria oceny  projektów będą określane każdorazowo przez Prezesa w regulaminie konkursu. Wnioski o dofinansowanie będą oceniane przez ekspertów polskich i zagranicznych oraz pracowników Agencji Badań Medycznych.